Apua stressiin

Mind­ful­ness -me­ne­tel­mäl­lä meidän on mah­dol­lis­ta kehittää kykyämme ohjata aivojemme tulkintaa stres­saa­vas­ta viestistä.

Stressi kuuluu elämäämme ja se toimii meitä toimeenpanevana  voimana. Pistää meidät liikkeelle ja optimaaliseen työvireeseen.  Lyhyesti avattuna stressi laukaisee sympaattisen hermostomme aktiiviseksi, sydämen syke nousee ja lihakset valmistautuvat toimintaan. Levossa taas parasympaattinen hermosto aktivoituu ja käytännössä huomaamme, että mm. sydämen syke hidastuu ja kehomme saa mahdollisuuden palautumiseen.

1630407683714__DSC0545.jpg-me

Miksi sitten stres­sis­tä tulee ongelma?

Kehomme reagoi stressiin,  koska sillä on sisäänrakennettu viesti toiminnan tarpeesta.   Stressitilanteessa automaattiset merkityksenannot ja tulkinnat nopeuttavat toimintaamme ja ovat historiamme aikana olleet selvitymisemme ehto. Palvelee siis hienosti nopeaa reagointia ja tilanteita, joissa emme tarvitse kehittyneimpiä aivojemme osia. Mikäli  kehomme saa tällaisia viestejä aivoistamme tauotta, eikä kehon ja mielen  palautumiselle jää tilaa, on edessä ongelmia.


Luova toiminta vaatii tilaa  ja aikaa kapasiteettimme hyödyntämiseen. Yleisiä merkkejä stressin ylivallasta ovat esimerkiksi hosuminen, toistuvat toimintamallit  tilanteista riippumatta ja muistin pätkiminen. Kuulostaako Sinulle  tutulta? Tunnistat varmaan myös miten stressireaktion aikaansaava tilanne aiheuttaa myös voimakkaita tunteita. Usein kiireessä ja ajat­te­le­mat­to­muut­tam­me työnnämme nuo tunteet sivuun tai tukahdutamme ne. Se millaiset välineet meillä on käsitellä stressiä aiheuttavia tilanteita, tuntemuksia ja kokemuksia ohjaa paljolti myös sitä, miten selviämme stresissistä.

Mindfulness -menetelmällä meidän on mahdollista kehittää kykyämme ohjata aivojemme tulkintaa stressaavasta viestistä ja antaa itsellemme aikaa käsitellä stressireaktiomme kokonaisuudessaan. Tällöin tunteet ja ajatukset tulevat läpikäydyiksi ja tiedostetuiksi. Oleellista stressin kanssa sovussa elämiselle on myös se miten hyvin tunnemme itseämme ja tunnistammeko itsessämme liiallisessa kuormittumisessa esiin tulevat  signaalit. Kun opimme tunnistamaan nämä signaalit,  osaamme myös paremmin antaa itsellemme riittävästi palautumisen hetkiä. Mindfulness -harjoitukset aktivoivat juuri parasympaattista hermostoa  ja toimivat näin ollen hyvin palauttavina hetkinä.


Kun olemme avoimia itseämme  ja kokemuksiamme kohtaan, opimme tuntemaan itseämme paremmin. Annamme  itsellemme mahdollisuuden ymmärtää kokemaamme ja olemme valmiimpia  tekemään viisaita ratkaisuja ja päätöksiä. Tähän olen itse saanut paljon apua Mindfulness-menetelmistä ja -harjoituksista. Siksi haluan myös jakaa tämän menetelmän Sinulle.


Mindfulness Työssä: 8 Askelta hyvän työhön™  -tietoisuustaitoja työyhteisöille valmennuksessa paneudumme mm. stessiin ja sen laatuihin,  stressinssätelyyn, omaan suhteeseemme stressiin ja miten voimme olla  virkeämpiä tullessamme töistä kotiin. 


Läheet: Mindfulness Työssä Akatemia, Kabat-Zinn J.; Täyttä elämää,2007

Yh­teys­tie­dot

0400 801137

virpi@lasnanyt.fi

Porvoo

Yh­teis­työs­sä

greencarefinland-logo.jpg-me
Mindfulness Työssä Akatemia
Genos_Badge_600x231.jpg-me
adeptus_logo_black.jpg-sm
1615550909787_Logo1.png-sm

©LäsnäNyt -valmennus 2022. 

Kaikki oikeudet pidätetään.