1630407248371__DSC0207-bwct1k-me.jpg

Arjen im­pro­vi­soin­ti­tai­dot

Lähde ke­hit­tä­mään po­ten­ti­aa­lia­si!

Voimme kehittää kykyämme reagoida, ajatella luovemmin, muuttaa suuntaa, vaihtaa näkökulmaa sekä ylipäänsä valmiuttamme joustaa ja kehittää vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jam­me improvisaation oppeja hyödyntäen. Arjen im­pro­vi­saa­tio­har­joi­tuk­sil­la emme tähtää esitykseen, vaan pikemminkin joustavampaan ja ilon täyteisempään arkeen.

Arjen im­pro­vi­saa­tio

Improvisaatio tarjoaa toiminnallisia menetelmiä kehittää valmiuksia tie­don­kä­sit­te­le­mi­sel­le, läsnäololle, uteliaisuudelle, priorisoinnille sekä uudistumiskyvylle. Aivojemme plastisuus, muokkautumiskyky, luo meille mahdollisuuden kehittää näitä mielen taitoja sekä uusia ajattelun malleja. Säännöllisellä harjoittelulla voimme lähteä vahvistamaan ja kehittämään näitä taitojamme.

1630407249879__DSC0211.jpg-me

Yksi tämän hienon lajin monista opeista on esimerkiksi odottamattomaan suhtautumisen harjoittelu. Arjen improvisaation parissa pääseekin konkreettisesti harjoittelemaan monia elämäntaitoja. Itsensä ja muiden hyväksymisestä juuri sellaisina kuin olemme, kuuntelun, läsnäolon ja irtipäästämisen taitoihin. Tietoisuustaidot ja improvisaatio kulkevat hyvin sujuvasti käsikädessä ja palvelevat toisiaan täydentäen. Joka hetki muotoutuu sen mukaan, mihin huomio kulloinkin kiinnittyy. 

Arjen im­pro­vi­saa­tio­tun­nil­la

Käytämme tunneilla toiminnallisia menetelmiä, jotka oivalluttavat ja inspiroivat kehittämään itseäsi. Harjoittelemme mm. vuorovaikutuksen, irtipäästämisen, näkökulman vaihtamisen ja läsnäolon taitoja improvisaation avulla. Pääsemme erilaisten harjoitusten kautta harjoittelemaan esimerkiksi kohtaamista, kuuntelemista ja läsnäolevaa reagoimista. Erilaisten harjoitusten avulla jokaiselle tarjoutuu mahdollisuus kehittää omia valmiuksia tie­don­kä­sit­te­le­mi­sel­le, läsnäololle, uteliaisuudelle, priorisoinnille sekä uudistumiskyvylle samalla hauskaa pitäen. 


Tunneilla emme tähtää esiintymään toisillemme, vaan nimenomaan teemme yhdessä harjoituksia ja antaudumme improvisoinnin tarjoamiin mahdollisuuksiin itseemme syvemmin tutustumisessa ja kehittämisessä.

1630407286845__DSC0495.jpg-me

”Samaan aikaan ei voi näyttää coolilta ja oivaltaa samalla jotain uutta.”

- Kaisa Kokko, improvisaation opettajani

Lei­kil­li­syys

Nauraessamme yhdessä olemme yhteydessä toisiimme. Huollamme kehoamme vahvistamalla keuhkojamme ja sydäntämme sekä vilkastuttamalla aineenvaihduntaamme. Leikin varjolla voimme olla vapaasti luovia, rentoutua tehokkaasti, lievittää jännitystä kehossa ja mielessä sekä laajentaa kykyämme havainnoida ympäristöämme. Luovuuden kautta rakennamme merkityksellistä sisältöä elämäämme. Leikki ei katoa koskaan sisimmästämme, se vain odottaa tilaisuutta päästä ulos. Laajojen positiivisten vaikutustensa vuoksi, myös meidän aikuisten tulee sallia elämäämme leikkisyyttä. Tilaisuuksia kokea luovuuden vapautta ja oivaltaa itsestämme jotain uutta.

Yh­teys­tie­dot

0400 801137

virpi@lasnanyt.fi

Porvoo

Yh­teis­työs­sä

greencarefinland-logo.jpg-me
Mindfulness Työssä Akatemia
Genos_Badge_600x231.jpg-me
adeptus_logo_black.jpg-sm
1615550909787_Logo1.png-sm

©LäsnäNyt -valmennus 2022. 

Kaikki oikeudet pidätetään.