Met­sä­läs­nä­olo™

Mieli rau­hoit­tuu, sydämen syke laskee ja keho ak­ti­voi­tuu metsässä.

"Minä keskityin niin hyvin, että jossain kohden tunsin juurien kasvavan metsämaahan ja samaistuin täysin metsän elementteihin, kuin olisin siellä aina kasvanut.."

Metsäläsnäolo -harjoituksessa opit pysähtymisen taitoja ja mielesi rauhoittuu. Luonnossa tapahtuvassa valmennuksessa hyödynnämme luontoavusteisia menetelmiä. Annamme  luonnon vaikutusten vahvistaa kehon ja mielen palautumista sekä tukea stressistä toipumista. Ammennamme luontoympäristöstä merkityksellisyyttä, vahvistamme fysiikkaa sekä annamme luonnon lempeästi avata henkisiä valmiuksiamme.


Harjoitus on toteutettavissa luontoympäristössä, metsässä tai puistossa 1-2 tunnin harjoituksena kokouksen tai koulutuksen lomassa tai työhyvinvoinnin tukena. Ohjaan konkreettisia keinoja aistiesi aktivointiin ja voit helposti hyödyntää niitä myös omassa arjessasi. Oma luontoyhteytesi elpyy, mieli rauhoittuu ja koskeutus omaan sisimpääsi vahvistuu. Aistisi avautuvat ja koet yllesi laskeutuvan rauhan luonnon turvallisessa läsnäolossa.
 

Harjoitus sopii niin yksilö- kuin ryhmä valmennukseen, vaikka itse kokoamallesi työporukalle tai ystäväjoukolle. 


Pyydä tarjous omalle ryhmällesi!

"Pidin tavastasi ohjata , olit taitava ja annoit tilaa osallistujien omalle persoonalle."

1630407691357__DSC0598.jpg-me

"Selkeät ohjeet ja rauhallinen eteneminen. Kyllä rentoutti ."


"Levollinen ääni, levollinen ja rauhoittunut olo."

Luon­toa­vus­tei­suus

Green Care eli luontoavusteisuus on luontoon liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.


Hyvinvointia lisäävät  vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Luonnon merkitys hyvinvoinnille on merkittävä. Terveydelle haitalleksi stressioireet muuttuvat, mikäli suorittamisen jälkeiseen lepoon ja voimavarojen palautumiseen  ei jää riittävästi aikaa. Pitkäaikaisen stressin tiedetään liittyvän  sydän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sien sekä diabeteksen esiintymiseen. Myös psyykkisen terveyden ongelmat ovat yleisiä pitkittyneen stressin seurauksia. Tälläisissä hitaan ajan ympäristöissä keho ja mieli voivat palautua arjen kuormituksesta.(GCFinland.fi)

Green Care ry kehittää luontoavusteista toimintaa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä.


Linkki ja lisätietoa: GCFinland 

AHervi%C3%B6_hassu_Fotor.jpg-me

"Hyvä ohjaus, rauhallinen ääni, metsä toimi loistavasti. Harjoituksen jälkeen hyvä ja levollinen olo."

greencarefinland-logo.jpg-me

Yh­teys­tie­dot

0400 801137

virpi@lasnanyt.fi

Porvoo

Yh­teis­työs­sä

greencarefinland-logo.jpg-me
Mindfulness Työssä Akatemia
Genos_Badge_600x231.jpg-me
adeptus_logo_black.jpg-sm
1615550909787_Logo1.png-sm

©LäsnäNyt -valmennus 2022. 

Kaikki oikeudet pidätetään.