1615550909787_Logo1-sm.png

Re­kis­te­ri­se­los­te

  

Läsnä Nyt –REKISTERISELOSTE 

Läsnä Nyt rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä sekä yhteyshenkilö

Virpi Pakaslahti/ Läsnä Nyt
Suoraniementie 2, 06200 Porvoo
0400 801137, virpi@lasnanyt.fi


2. Rekisterin nimi

Läsnä Nyt -rekisteri


3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuden, yhteydenpidon tai  asiakastietojen ylläpitämiseksi. Läsnä Nyt -rekisterin henkilötietoja  käytetään Läsnä Nyt asiakkuuden, -palveluiden ja -asiakassuhteen  hoitamista sekä viestintää ja markkinointia varten. Tietojenkäsittelyn  teknisen toteutuksen vuoksi tiedot voivat fyysisesti sijaita  ulkopuolisten yh­teis­työ­kump­pa­nei­den tai alihankkijoiden palvelimilla tai  laitteilla, josta niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.  Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten markkinointi tai tiedonkeruu  käyttöön.


4. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelylogiikka

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilöihin liittyviä tietoja:
-   etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
-   muita yhteystietoja
-   titteli
-   rooli suhteessa Läsnä Nyt –palveluun
-   kuuluminen postitusryhmiin


Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan
-   rekisteröidyltä itseltään
-   verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä
 Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen  re­kis­te­ri­se­los­tees­sa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet tiedot  päivitetään ja tarpeettomat poistetaan.
Henkilötietojen käsittely tapahtuu Läsnä Nyt henkilökunnan toimesta.
Automaattista päätöksentekoa ja profilointia ei tapahdu.


5. Henkilötietojen/rekisterin suojaaminen

Asiakirjat säilytetään suojattuina lukituissa tiloissa. Rekisteri  tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Rekisterin tiedot ovat suojatulla  palvelimella, jonne pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  Sinne on pääsy Läsnä Nyt henkilökunnalla ja alihankkijana toimivan palveluntarjoajan teknisellä ylläpidolla. Verkkosivuilla tietoja  suojataan SLL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Läsnä Nyt työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvontajärjestelmä on käytössä.


6. Rekisteröidyllä

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihin:
- saada nähtäväksi häntä koskevat henkilötiedot
- pyytää rekisterinpitäjää korjaaman puutteelliset/virheelliset henkilötiedot
- vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
- pyytä rekisterinpitäjän poistamaan henkilötiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen virpi@lasnanyt.fi .
Kysymyksiin ja käsittelyä koskevissa pyynnöissä voi olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön. Mikäli rekisteröity on itse antanut  suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja käsittelylle ei ole muuta  perustelua, rekisteröity on oikeutettu peruuttamaan suostumuksensa  ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön.


7. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Läsnä Nyt -rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille  osapuolille. Mikäli kolmas osapuoli kuitenkin toimii Läsnä Nyt –palvelun  lukuun, tietoja luovutetaan tietosuoja-asetuksessa mainitulla tavalla.  Läsnä Nyt voi luovuttaa rekisterin tietoja toimivaltaisille  viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.
Läsnä Nyt ei luovuta tietoja ulkomaille ilman, että rekisteröity tämän eri luvalla sallii.


8.Henkilötietojen siirto EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Läsnä Nyt

Suoraniementie 2

06200 Porvoo


+358 (0)400 801137

virpi@lasnanyt.fi


Laskutus Eezy Kevytyrittäjät Osk


Kuvatunnelmat nettisivulle loi

Ida Keränen/ Kohinavisuals

Seuraa somea

Blogger
Mindfulness%20tyossa%20RGB-me.png
Genos_Badge_600x231-me.jpg
greencarefinland-logo-me.jpg
1615550909787_Logo1-sm.png

Copyright Läsnä Nyt. Kaikki oikeudet pidätetään. Rekisteriseloste.